wz

.[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Sestra Gloria POLO
MOJE FYZICKÉ UZDRAVENI

Vrátila jsem se tedy zpět. Ležela jsem na smrtelné posteli, moje ledviny ani plíce nefungovaly. A když mi Pán v jediném okamžiku uzdravil ledviny i plíce, byli lékaři úžasem bez sebe. Neudělali mi ani dialýzu, protože to všechno už bylo zbytečné. Nyní začalo moje srdce prudce bít a já už jsem nepotřebovala žádné přístroje.
Začalo moje opětovné uzdravování. Od pasu dolů jsem nic necítila. Po měsíci mi lékaři řekli: Glorie, Pán na vás způsobil zázrak, protože na všech vašich spáleninách se vytvořila nová kůže. Ale s vašima nohama nemůžeme nic dělat. Budeme je muset amputovat. Opravdu jsem se na nohy nemohla postavit, prostě jsem ihned padala. Jako všestranná sportovkyně jsem mnoho cvičila, denně jsem dělala aerobik, a k čemu mi to nyní všechno bylo? Kvůli další operaci jsem byla přeložena ze 4. na 7. poschodí. Tam jsem poznala jednu ženu, které amputovali obě nohy, ale museli ji znovu operovat a odejmout jí další kus končetin. Když mi to vyprávěla, byla jsem z toho velice smutná, že všechny peníze světa nestačí na to, aby si mohla koupit nové nohy. Nikdy předtím jsem Bohu neděkovala za své nohy, naopak! A nyní vidím tyto nohy spálené na uhel, bez masa, bez krevního oběhu, ale poprvé jsem Bohu děkovala, že je vůbec ještě mám. Pane, děkuji ti za mé nohy a prosím tě, abys mi dovolil ještě chodit. Pane, nechej mi moje nohy!
46

A v tom okamžiku jsem je opět začala cítit. Když pak lékaři přišli připravovat operaci, byli udiveni, protože moje nohy nabyly opět normální barvy, znovu začal krevní oběh. Lékaři ohmatávali mé nohy a nechtěli věřit tomu, co vidí. Řekla jsem: Pane doktore, ty nohy mě strašně bolí, ale já myslím, že nikdo, koho bolí nohy, nebyl tak šťastný, jako já v tomto okamžiku. Primář řekl: Za 38 let své lékařské služby jsem nic podobného nezažil.
Po nějaké době způsobil Pán další zázrak: Byla to moje ňadra a moje vaječníky. Doktor mi řekl, že už nikdy neotěhotním, a já jsem s tímto řešením byla takřka spokojena. Ale po roce a půl se moje ňadra znovu zformovala. Byla jsem velice překvapena, když mi lékař řekl: Jste v jiném stavu! A tímto ňadrem jsem pak své dítě kojila.
Ať vás všechny Pán náš Bůh bohatě zahrne svým požehnáním a svými milostmi.
Ať Vás všechny Pán náš Bůh bohatě zahrne SVÝM POŽEHNÁNÍM a SVÝMI MILOSTMI.
SLÁVA buď BOHU OTCI, který nás stvořil a miluje nás s velkou něžností;
SLÁVA buď BOHU SYNU, našemu Pánu Ježíši Kristu, který nás svým utrpením na kříži vykoupil ze všeho provinění hříchů a obmyl a vykoupil nás od každé poskvrny hříchů svou Drahocennou Svatou Krví;
A SLÁVA buď DUCHU SVATÉMU, který nás posvěcuje, který nás posiluje mocí SVÝCH darů, který nás utěšuje a zastává se nás, až opět přijdeš TY, ó, PANE, jak jsi nám slíbil - PŘIJĎ PANE, dej ať nastane HODINA, která všechno obnoví a zřídí TVÉ KRÁLOVSTVÍ. Obnov všechno a zřiď SVÉ KRÁLOVSTVÍ LÁSKY A POKOJE. Amen.

Sestra Gloria Polo

Dr. Gloria Pólo žije v Kolumbii a jako před dramatickou událostí pracuje i dále jako zubní lékařka. Jizvy po spáleninách, které tvořily 70 %, jsou více než výmluvným svědectvím, jak velký zázrak milosrdenství s ní Bůh vykonal a jaký způsobí i s námi, když odpovíme na jeho volání.
47

Po slovensky

MOJE FYZICKÉ UZDRAVENIE

Vrátila som sa teda späť. Ležala som na smrteľnej posteli, moje ľadviny ani pľúca nefungovali. A keď mi Pán v jedinom okamžiku uzdravil ľadviny a pľúca, boli lekári úžasom bez seba. Neurobili mi ani dialýzu, pretože to všetko už bolo zbytočné. Potom začalo moje srdce prudko biť a ja už som nepotrebovala žiadne prístroje.
 Začalo moje opätovné uzdravovanie. Od pása dole som nič necítila. Po mesiaci mi lekári povedali: Gloria, Pán na vás spôsobil zázrak, pretože na všetkých vašich spáleninách sa vytvorila nová koža. Ale s vašimi nohami nemôžeme nič robiť. Budeme ich musieť amputovať.
 Skutočne som sa na nohy nemohla postaviť, proste som hneď padala. Ako všestranná športovkyňa som veľa cvičila, denne som cvičila aerobik, a k čomu mi to všetko bolo? Kvôli ďalšej operácii som bola preložená zo 4. na 7. poschodie. Tam som spoznala jednu ženu, ktorej amputovali obidve nohy, ale museli ju znova operovať a odrezať jej ďalší kus končatín. Keď mi to rozprávala, bola som z toho veľmi smutná, že všetky peniaze sveta nestačia na to, aby si mohla kúpiť nové nohy. Nikdy predtým som Bohu neďakovala za svoje nohy, naopak! A zrazu vidím tieto nohy spálené na uhol, bez mäsa, bez krvného obehu, ale po prvýkrát som Bohu ďakovala, že ich vôbec ešte mám. Pane, ďakujem ti za svoje nohy a prosím ťa, aby si mi dovolil ešte chodiť. Pane, nechaj mi moje nohy! A v tom okamžiku som ich znova začala cítiť. Keď potom lekári prišli pripravovať operáciu, boli zadivení, pretože moje nohy nadobudli opäť normálnu farbu, znovu sa začal krvný obeh. Lekári ohmatávali moje nohy a nechceli tomu veriť, čo vidia. Povedala som: Pán doktor, tie nohy ma strašne bolia, ale ja myslím, že nikto, koho tak bolia nohy, nebol tak šťastný ako ja v tomto okamžiku. Primár povedal: Za 38 rokov svojej lekárskej služby som nič podobného nezažil.
 Po nejakej dobe Pán spôsobil ďalší zázrak: Boli to moje ňadrá a moje vaječníky. Lekár mi povedal, že už nikdy neotehotniem, a ja som bola s týmto riešením uspokojená. Ale po roku a pol sa moje prsia znova sformovali. Bola som veľmi prekvapená, keď mi lekár povedal: Ste v inom stave! A týmito ňadrami som potom svoje dieťa kojila.
 
 Nech vás všetkých Pán náš Boh bohato zahrnie svojim požahnaním a svojimi milosťami.

 Sestra Gloria Polo
 
 
Dr. Gloria Polo žije v Kolumbii a tak ako pred dramatickou udalosťou tak i teraz pracuje ďalej ako zubná lekárka. Jazvy po spáleninách, ktoré tvorili 70 %, sú viac ako jasným svedectvom, aký veľký zázrak milosrdenstva s ňou Boh učinil a aký spôsobí s nami, keď Mu odpovieme na jeho volanie.
 _________________
 V skutočnosti som iba tým, čo si Boh o mne myslí.

Koniec

Moje
webové stránky 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu