wz

.[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

„Kniha života"

A po tomto rozboru mého života na základě Desatera Božích přikázání mi byl poskytnut pohled do mé „knihy života". Byl to nádherný okamžik. Prostě se mi nedostává slov, abych mohla přiměřeně popsat tuto „KNIHU ŽIVOTA".
Začala mým početím. Jakmile se spojily buňky mých rodičů, PROBLESKLA jiskra. Malá, překrásná světelná exploze a z ní se vytvořila duše, moje vlastní duše, zcela chráněna v rukou BOHA OTCE - a v BOHU OTCI jsem viděla tak láskyplného a něžného Tatínka.
Byl se mnou 24 hodin denně, vedl mě za ruku, chránil mě, stále měl o mě starost a stále za mnou. Nikdy mě nespustil z očí a nenechal mě samotnou. A všechno, co mi v prvním okamžiku připadalo jako trest nebo velké neštěstí,
35

 nebylo ničím jiným než výrazem JEHO LÁSKY a JEHO starostlivosti o mě. Protože On se na mě nedíval zvenku a nehleděl na mé dobře formované tělo. NE, ON se díval do mého nitra, ON zkoumal moji duši a přitom viděl, jak jsem pomalu ale jistě scházela z JEHO CESTY a jak jsem odmítala JEHO záchranu a spásu.
A tak jsem mnoho situací svého uplynulého života při pohledu do své „knihy života" zažila v jejich souvislostech a viděla jsem současné důsledky svého jednání a rozhodnutí své svobodné vůle. Pro lepší pochopení Vám chci proto vyprávět jeden příklad, který ukazuje, jak nádherná je taková „kniha života".
Za svého života jsem byla velmi falešná a pokrytecká. Tak jsem často svým známým -nebo i přítelkyním - říkala lichotivým hlasem:
„Jé! Podívej, jak Ti to dnes sluší. Tyhle Tvé šaty jsou prostě skvělé a tak Ti padnou! Jak v nich vypadáš krásně!"
Ale v „knize života" člověk dokonce vidí i to, co si přitom myslí a co se odehrává v jeho nitru. A tu jsem vnímala, že jsem si přitom v srdci říkala:
„Fuj! Jakou má ránu! A vždyť si přitom ještě i myslí, že snad je královnou krásy!"
Vidíte, to byly přitom mé myšlenky v mém skrytém nitru. V této „knize života" člověk vidí a slyší tyto události jako ve filmu a tak jsem také všechno viděla a slyšela přesně tak, jak jsem to tehdy za svého života také slyšitelně řekla s jediným rozdílem, že jsem také mohla vidět a vnímat své myšlenky.
Bylo to jako dvoukanálové zvukové zfilmování v různých jazycích nebo jako film s titulky. Jeden zvukový kanál přenášel přesně to, co jsem ze sebe vydávala svým jazykem a s licoměrností a druhý kanál mi dával slyšet a číst myšlenky, které jsem přitom měla, a mohla jsem přitom také vidět stav své duše, své nitro. Sami byste pomysleli na technický zázrak, kdybyste něco takového zažili o svých výrocích nebo situacích svého vlastního života. Je to prostě velkolepé!
A tak jsem viděla vnitřní skutečnost svého života. Všechna má lhaní tu ležela zcela odhalena, vřela jako v hrnci bez poklice, byla nahá a bez příkras, každý je mohl vnímat. Celý svět je mohl vidět. Byla živoucí a odkrývala své vlastní ostudné činy. Svou matku, jak často jsem ji vodila za nos a zcela sprostě podváděla. Často mi totiž právem nedovolila, abych šla ven a stýkala se se svými „špatnými" kamarády. Ale s poznámkou: „Mami, mám teď ještě skupinovou práci ve školní knihovně!" jsem už byla v mžiku pryč. A moje matka to spolkla i s navijákem a uvěřila mé pohotové lži.
36

Jak často jsem si takovými lžemi ukradla samotný čas, toulala jsem se okolo domů, prohlížela si pornografické filmy nebo šla do baru, abych se svými „kamarádkami" chlastala pivo.
A nyní to všechno viděla také moje matka v mé „knize života", která zde byla pro všechny otevřená. Nic jí neuniklo.
Ještě další příklad toho, co jsem viděla ve své „knize života". Moji rodiče mi vždy s sebou do školy dávali na polední svačinu banány. V té době jsme žili opravdu ve velmi nuzných poměrech, takže moje svačina se většinou skládala právě jen z banánů, tu a tam z housky a mléka. Často jsem jedla banány už cestou do školy a slupky jsem odhazovala prostě všude, kudy jsem právě šla, bez dalšího přemýšlení. Nikdy mi nepřišlo na mysl, nikdy jsem si nelámala hlavu nad tím, co všechno se může přihodit kvůli takové kluzké, nepozorně odhozené banánové slupce, jaké škody může něco takového způsobit jinému člověku. A slupky od banánů, které jsem odhodila, se tedy tak prostě povalovaly.
Překvapující a nejpůsobivější bylo, jak mi Pán Bůh ukázal, co některé - samozřejmě ne všechny - z těchto povalujících se slupek způsobily. Viděla jsem osoby, které kvůli těmto slupkám od banánů upadly a v některých případech by tyto pády byly mohly kvůli hustému provozu dokonce dopadnout smrtelně, a já bych tím byla bývala ještě vinna, kdyby byl zhasl nějaký lidský život. Všechno pouze z bezmyšlenkovitosti, z chybějícího pocitu zodpovědnosti a chybějícího milosrdenství vůči mým bližním.
Tak tomu bylo také v jiném případě, když mi jedna pokladní v supermarketu omylem sama od sebe vrátila o celých 4.500 peso navíc. A v této souvislosti jsem pak šla také v jednom z mála případů ke zpovědi, kde jsem skutečně pociťovala upřímnou, hlubokou lítost a velkou bolest nad mým hříšným počínáním.
Můj otec nás děti vždycky nabádal ktomu, abychom byly ve svém životě čestné a navzdory chudobě považovaly čest osoby za velké dobro - především i svou vlastní.
Neměli jsme nikdy sáhnout po penězích druhého, ani když se jednalo pouze o několik centů. Když se tedy stala tato událost s vrácením peněz, zpozorovala jsem omyl teprve v autě, když už jsem zase byla na zpáteční cestě do své ordinace. A řekla jsem si sama pro sebe:
„Ach, tahle pitomá stará kráva, to hloupé hovado, copak mi nevrátila o 4.500 peso navíc a na mně teď zase je, abych k ní jela nazpátek a ty peníze jí vrátila!"
37

Byla jsem už zase na cestě k supermarketu, když jsem se dostala do obrovské dopravní zácpy. V autorádiu jsem slyšela, že kolem dokola je všechno uzavřené. A znovu jsem hlasitě přemýšlela a řekla jsem si:
„Ach! To je opravdu vrchol. Teď mám ještě i ztrácet hodiny svého drahocenného času jen proto, že ta hloupá kráva byla tak blbá, než aby správně počítala. Vždyť jí nikdo neporučil, aby byla hloupá jako husa a přepočítala se! Teď jedu prostě domů a za takových okolností jí ty peníze už vůbec nevrátím! Ne, v žádném případě, vždyť si to zavinila sama."
Ale i přes mé výmluvy mi z této události s penězi zůstaly výčitky svědomí. A protože taťka tak často a tak zřetelně zdůrazňoval právě základ počestnosti a tím ho také upevnil v mém charakteru, šla jsem tedy následující neděli ke svaté zpovědi a řekla jsem knězi, který seděl ve zpovědnici: „Důstojný Otče, zhřešila jsem, protože jsem si přivlastnila 4.500 peso, když jsem už nevrátila tento obnos jedné paní, které ty peníze vlastně patřily." Potom jsem už vůbec nedávala pozor, co mi zpovědník k tomu říkal nebo jak mě o tom poučoval.
A když jsem pak viděla tuto scénu v „knize života", je třeba abyste věděli, že ten Zlý, ďábel, mi skutečně tento hřích už nemohl připisovat a označovat mě za zlodějku, neboť jsem se z něho opravdu vyzpovídala. Ale nyní Vám budu vyprávět, co mi o tom řekl Pán Bůh:
„Tato chybějící láska k bližnímu, kterou jsi zde dala najevo, když jsi nevykonala žádné zadostiučinění za svůj hřích, také není v pořádku. Těch 4.500 peso byly pro Tebe sice maličkostí - neboť jsi takové obnosy denně vyhazovala z okna za hlouposti, které jsi bezpodmínečně chtěla mít - ale pro tuto chudou ženu s minimální mzdou, která musela ještě půl dne pracovat a zanechat své děti samotné, aby vůbec nějak vyšli, - pro ni bylo těchto 4.500 peso živobytí na celé tři dny, její kapitál na jídlo a pití pro celou rodinu na tyto tři dny."
A víte, co při tom bylo nejhorší a nejdojemnější, jak mě PÁN nechal vidět tuto scénu: Mohla jsem totiž na vlastní oči vidět, jak tím tato žena se svými dětmi skutečně musela trpět a jak tato rodina několik dní musela snášet opravdový hlad. Všechno pouze mou vinou. Důsledky mého hříchu. Tato žena toto všechno snášela se svými malými dětmi a ktomu ještě musela mít strach, že ztratí své místo na pokladně supermarketu.
Neboť tak poukazuje náš PÁN BŮH v „knize života" na naše chování. Ukazuje nám, kdy jsme něco učinili, kdo pod tímto naším činem musel trpět, kdo musel nést důsledky, ke kterým špatným skutkům tím byl podnícen bližní, když byl jat soucitem, a jak se potom choval nebo co pak konal.
38

Click!

 

 

Moje
webové stránky
 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka:
http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
Slovania:
http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  :
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu