wz

.[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Nebudeš vydávat křivé svědectví

No dobře, teď Vám chci ještě krátce něco vyprávět na téma: - Nevydávat křivé svědectví proti bližnímu a nelhat. A přitom jsem to skutečně dotáhla na přebornici. Slyšeli to také všichni?!? Neboť mým otcem se učinil ďábel. Neboť každý z nás má svého OTCE, buď BOHA OTCE, nebo je to právě satan, který MU upírá otcovství.
33

Jestliže Bůh je LÁSKA, a já jsem ale plná hněvu, kdo je pak mým otcem? To přece není těžko zodpovědět a je snadné to pochopit. Jestliže mi Bůh stále znovu káže smíření a odpuštění, jestliže mě ON vyzývá k tomu, abych milovala své nepřátele a ty, kteří mi škodí - já ale mám v hlavě jen pomstu a myslím na heslo: „zub za zub". A to byl skutečně tehdy můj svět a mé představy. Dobře, kdo pak tedy byl mým otcem? A ktomu ještě: ON, náš Pán Bůh, je PRAVDA sama a satan je kníže lží. Kdo byl tedy potom mým otcem? Už vidíte. Mohu to otáčet a převracet, jak chci. Výsledek je stále: To já sama jsem si ve svém životě zvolila ďábla za otce.
A říkám Vám. Neexistuje žádné rozdělování lží do kategorií. Neexistují lži ani růžové ani tmavě žluté nebo brčálově zelené. Každá lež je zrovna lží. A přesně tak, jako neexistují tyto zmíněné zabarvené lži, neexistuje ani „lež z nouze" nebo „laskavá lež" nebo „milosrdná nebo soucitná lež" a ještě tak mnoho jiných druhů, které vynalezli lstiví lidé podle démonického návodu, aby měli výmluvu.
Každá lež je zrovna LŽÍ. A ďábel je otec veškeré lži, lhář od počátku.
Lži, kterých jsem se svým jazykem dopustila, byly tak, tak příšerné, prostě strašné. Mohla jsem vidět, že jsem tím házela samé šestky. Při každé příležitosti jako například při pomluvách, které jsem pouštěla do světa, když jsem si z druhých dělala legraci, nebo když jsem lehkomyslně vymýšlela pro druhé lidi zlé přezdívky a pak je vyprávěla celému světu a pokaždé jsem se ještě při tom škodolibě bavila. Jak velice a jak mnoho lidí jsem tím zranila, urazila, vydala na posměch a pomluvila. A to všechno jsem činila svým bližním.
Nedovedete si vůbec představit, jak taková přezdívka dokáže člověka zranit. Může tím získat komplexy méněcennosti, které ho provázejí celý život a vždy znovu připravují bolesti. Například jednu kamarádku, která byla trochu baculatější, jsem postě nazývala jen tou „tlustou" nebo „sádelnatou koulí". Už nikdy se tohoto označení nezbavila a zůstala vždy jen „sádelnatou koulí". Velmi ji to přisadilo. Tato frustrace zní učinila frustrovaného jedlíka, což zase mělo přirozeně dopad na obvod jejího těla. Často ji proto s sebou nebrali nebo nezvali.
A tak vidíte, jak slova mohou mít za následek i odpovídající skutky - a nakonec z toho vznikne celá spousta zla. Všechno jsou jen jedovaté plody jednoho lehkomyslně vypuštěného slova.
34

Moje
webové stránky 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu