wz

.[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Nezabiješ -Umělý potrat

Je to tak strašné, když na to dnes pomyslím. Pokaždé, když je takto prolévána krev robátka, je to jako velká zápalná oběť pro satana, je to slavnostní hostina pro ďábla. Mne si ruce a tančí radostí. A našemu PÁNU Ježíši Kristu to působí bolest jako při JEHO smrti na kříži a za těchto bolestí sebou škube a pokaždé tím velmi trpí, když je umučeno nenarozené, nevinné dítě.
V „knize života" jsem totiž také mohla vidět, jak vzniká život. Viděla jsem, jak se naše duše tvoří v okamžiku, když se setká spermie s vaječnou buňkou. Vtom okamžiku přeskočí překrásná jiskra, která vyzařuje světlo, které má svůj původ ve slunečním světle BOHA OTCE. A břicho nastávající matky se ozáří paprsky této nové duše v okamžiku, když byla oplodněna její vaječná buňka. A když pak dojde k potratu, pak tato duše křičí a sténá čirou bolestí, i když se ještě neutvořily žádné oči ani údy. A celé společenství svatých, celý onen svět vnímá tyto výkřiky a toto sténání, když je vražděna nová, za pomoci BOŽÍ stvořená duše. Celá nebeská klenba sebou při tomto výkřiku škubne a je ho slyšet od jednoho konce k druhému, hlasitě a zřetelně jako ozvěnu v horách. V pekle jsou také slyšet hlasité výkřiky, ale tam jsou to výkřiky jásotu, které vydávají všichni démoni k slavnosti dne a předvádějí přitom tanec radosti.
A bezprostředně potom se v pekle otevírá několik pečetí a vycházejí ohavní strašidelní duchové, kteří jsou vypuštěni na zemi, aby znova pokoušeli celé lidstvo a sváděli na scestí. A důsledek toho je, že lidé jsou stále více zotročováni satanem, stále více propadají žádostivosti a požitku, vyskytují se stále nové závislosti na vášních a dějí se všechny ty špatné a strašlivé zločiny a ošklivosti, které denně slyšíme a vidíme ve zprávách a o kterých si pokaždé myslíme, že už nemohou být horší, a příští den narazíme prostřednicvím nových zločinů na to, že stupňování bylo přece jen ještě možné.
Máme vůbec ještě představu, kolik robátek je denně zabito na celém světě? Není už možné, abychom si představili rozsah tohoto obrovského zločinu. Brodíme se v krvi těchto neviňátek a vůbec to už nepozorujeme. Je to pro nás normální a patří to už ke všednímu životu. Když se někdo postaví proti potratu, je označován za fanatika a konzervativce, za staromódního a poněkud pomateného. A to je jeden z největších triumfů pro pekelného knížete satana. Jak bude postaráno o náš svět, jestliže cena za nevinnou krev každého jednotlivého nenarozeného je to, že je na zem vypuštěn nový démon. Brzy se náš svět zatemní čistě kvůli démonům, kteří byli vypuštěni.
A potom jsem viděla, jak jsem byla ponořena a omývána touto krvi nevinných dětí. A zcela v protikladu k umývání v našem světě se stávala moje bílá duše touto krvavou koupelí stále temnější a nevzhlednější, až byla
29

úplně černá. A po těchto událostech s potraty jsem už vůbec neměla cit pro hřích. Pro mě už prostě hřích neexistoval. Všechno bylo dovoleno a moje chování mi přitom ještě připadalo jako dobré. Vždyť jsem pomáhala lidem. Nebyla jsem si jen vědoma toho, že těmto lidem pomáhám k jisté cestě do pekla.
A objevila se ještě druhá věc, která by mě nikdy nenapadla nebo nepřišla na mysl, když jsem já sama stála na ďáblově výplatní listině. Byla mi ukázána všechna robátka, která jsem usmrtila já sama, která jsem já sama uměle potratila. A přesně tak - jako Vy teď - jsem v prvním okamžiku nevěděla jak, kdy a kde! Bylo mi to však hned ukázáno a měla jsem to pak i jasně před očima. Vždyť jsem Vám již na začátku vyprávěla, že já sama jsem si zvolila jako ochrannou metodu plánovaného rodičovsví nitroděložní tělísko a nechala jsem si ho zavést. A v bolestném údivu jsem nyní ve „své knize života" musela vidět, kolik mých vaječných buněk bylo oplodněno a bylo s to vyrůst v malá robátka. Viděla jsem těch mnoho světelných jisker, které se rozzářily při utvoření jejich duší. A slyšela jsem také výkřiky těchto duší, jak byly vyrvány z ruky BOHA OTCE.
A najednou jsem pochopila důvod, proč jsem byla stále tak špatně naladěna, zahořklá a protivná. Měla jsem špatný mok, často se se mnou nedalo mluvit, neovládala jsem se a byla jsem náladová vůči svým bližním, vůči své rodině. Celý den jsem byla jen frustrovaná, nic mě nemohlo uspokojit. Často mě přepadaly strašné deprese. A nyní jako by mi spadly šupiny z očí: „Jak prosté a jednoznačně jasné - vždyť jsem se proměnila ve stroj na zabíjení robátek!"
A to všechno mě nechávalo klesat stále hlouběji do bažiny hříchu. Jak jsem si jen mohla na začátku tohoto shrnutí mého života domýšlet a pyšně provolávat, že jsem nikoho nezabila. A jak jsem jen mohla každého druhého, který mi připadal příliš tlustý nebo mi byl nesympatický, opomíjet, pohrdat jím, ano, opravdu s ním jednat nenávistně a prostě ho odmítat. Jak jsem mohla nosit nos tak nahoru, ačkoliv jsem byla docela obyčejnou vražedkyní?
A bylo mi také ukázáno, že člověka nezabíjí jen rána z pistole. Ne, často stačí, když ho nezměrně nenávidíme, když mu přejeme nebo působíme zlo, když někoho sžírá závist vůči této osobě. A už tím můžeme druhého zabít. Vražda v rodině nebo ve vesnici velmi často začíná tímto jednáním, které často my sami hodnotíme jako nikterak nebezpečné, i když zlé.

 

Moje
webové stránky 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu