wz

.[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Budeš světit den Páně

Když při mé zkoušce podle Desatera dojde na přikázání svěcení dne PÁNĚ a svátečních dnů, byl to hrozný okamžik. Přepadla mě sotva snesitelná bolest. Ten hlas mi řekl zcela jasně a suše, že jsem byla denně čtyři i pět hodin zaměstnaná svým tělem, svým zevnějškem, svou domnělou krásou, přitom jsem denně nevěnovala ani 10 minut tomu, abych Pánu dosvědčila svoji hlubokou náklonnost a vděčnost nebo abych k NĚMU hovořila v modlitbě. Ano, často tomu bylo dokonce tak, že když jsem MU slíbila růženec, oddrmolila jsem ho většinou ve spěchu a stresu. Přitom se také stalo, že jsem řekla: „Vždyť to zase dopadne dobře. Mohu se jistě dobře odmodlit růženec v reklamních pausách svých oblíbených televizních seriálů."
A tak mi na onom světě ukázali, jak jsem byla vůči svému PÁNU BOHU stále nevděčná, nikdy mi nepřišlo na mysl, abych JEMU, svému Stvořiteli a VYKUPITELI, poděkovala. A také mi jasně postavili před oči, co všechno jsem zplodila za výmluvy, když šlo o to, že jsem nechtěla jít na mši svatou z pouhé lenosti.
„Ale mami, jestliže je Bůh všude a všudypřítomný, proč bych tam pak měla bezpodmínečně chodit a vyhledávat HO v kostele."
Jasně, pro mě bylo velmi jednoduché a pohodlné pronášet takové výroky a tak mluvit. A ten hlas znovu opakoval výtku, že jsem PÁNA BOHA nechala na sebe čekat každý den 24 hodin a celý čas jsem si na NĚHO nevzpomněla. Nemodlila jsem se k NĚMU a ani v neděli jsem k NĚMU nešla, abych Mu děkovala, abych MU projevila svou vděčnost a ukázala MU svou lásku alespoň v den PÁNĚ. To na mě bylo prostě příliš. Byla jsem příliš pyšná a navíc nafoukaná.
Ale nejhorší na tomto mém případu bylo, že tato návštěva kostela byla pro mou duši jako restaurace. Bez chození do kostela moje duše zakrňovala, lépe řečeno hladověla, protože rovněž nedostávala žádnou potravu. Ale věnovala jsem se jen svému tělu, abych pečovala o toto pomíjivé tělo a hýčkala ho, na to jsem měla všechen čas na světě. Stala jsem se otrokyní svého těla. A přitom jsem zcela přehlížela jeden malý, ale podstatný detail.
Měla jsem také duši, o kterou jsem se prostě vůbec nestarala. Byla „úplným sirotkem". Nikdy jsem ji neživila SLOVEM Božím. Neboť i na to jsem měla ve svém repertoáru lákavější průpovídku, když jsem vytrubovala, že ten, kdo pravidelně čte bibli, se dříve nebo později zblázní.
21

A svátosti jsem vůbec neměla v lásce. Jak bych jen mohla vyznávat své hříchy jednomu z těch „starých, zkostnatělých ubožáků", kteří sami byli horší a hříšnější než já sama. Neboť pro mě a mé prasečárny bylo velmi vítané, abych ke zpovědi nechodila. Ten velký lhář a rozvraceč (vždyť to je doslovný význam slova „diabolos"), totiž satan, mě držel daleko od zpovědi a svátostí. A tak to satan dovedl i do stavu, aby zabránil uzdravení a očištění mé duše. Je tomu totiž tak, že démon pokaždé, když jsem se dopustila hříchu, otiskl na bílý šat mé duše své razítko, černé znamení své říše temnoty.
Moje hříchy tedy nebyly bez následků. Nebyly bezplatné a zadarmo. Nýbrž měly těžké důsledky pro zdraví mé duše. Nikdy - kromě Prvního svatého přijímání -jsem nevykonala dobrou svatou zpověď. A od té doby jsem už nikdy ke zpovědi nešla. A nezřídka jsem se setkala s knězem přizpůsobeným době, který mi dokonce dával zapravdu v mém postoji k individuální zpovědi - a tuto svátost označoval, jako že už neodpovídá naší moderní době a už není pro moderního člověka žádoucí. A tak také docházelo k tomu, že pokaždé, když jsem šla ke svatému přijímání, přijímala jsem PÁNA JEŽÍŠE KRISTA v Nejsvětější Svátosti oltářní nehodně.
A mé rouhání šlo dokonce tak daleko, že jsem pyšně a vševědoucně všude hlásala:
„Co to má být ta Nejsvětější? Vždyť jak to má jít, aby sám Všemohoucí Živý Bůh byl přítomen v kousíčku chleba, v hostii? Tito kněží by přece měli raději k hostii přidat trochu karamelové polevy, aby alespoň chutnala dobře a ne tak mdle."
Tak dalece se můj život nyní vymkl kontrole a natolik jsem opustila řád stvoření, že jsem byla schopná vytrubovat taková rouhání. A tak jsem dosáhla nejhlubšího bodu, odbourání a ničení svého vztahu k BOHU, k svému Stvořiteli.
Nikdy jsem nedopřála své duši něco opravdu hodnotného, nějakou stravu. A abych tomu všemu ještě nasadila korunu, nečinila jsem nic jiného, než že jsem kritizovala a očerňovala kněze. Měli byste zažít, jak mi právě tento bod těžce dopadl na hlavu při mé zkoušce na onom světě. Tento hřích mi Pán velmi těžce přičítal. V mé rodině bylo vždycky už zvykem otírat si hubu o kněze.
Pokud si vzpomínám, tedy od té doby, když jsem byla ještě velmi malá, se u nás doma o knězích mluvilo špatně. Počínaje mým taťkou všichni prostě říkali, že oni byli typy záletníků, otočili se za každou sukní a že všichni dohromady byli více požehnáni penězi a bohatstvím než my prostí lidé. A všechny tyto pomluvy jsme my děti opakovaly odmalička. A k tomu mi nyní řekl PÁN smutným, ale přísným hlasem: „Copak sis myslela, že jsi, abys tak jednala, jako bys byla Pánem Bohem, a posuzovala mé pomazané a přitom je ještě pomlouvala a urážela?"
22

A pokračoval: „Oni jsou lidmi z masa a krve. A co se týče svatosti nějakého kněze, tak ta je živena především také skrze společenství věřících, skrze lidi ve farnosti. Společenství nese BOHU ZASVĚCENÉHO svými modlitbami, uznáním a úctou, kterou mu prokazují, podporou, kterou mu lidé dávají. A jestliže nějaký kněz propadne hříchu, pak byste se ho neměli tak moc vyptávat na důvody a obviňovat ho, ale spíše hledat vinu u společenství, které mu odpíralo úctu, uznání, podporu a modlitbu nebo je neposkytovalo v dostatečné míře." A PÁN mi potom ukázal, jak se pokaždé, když jsem kritizovala a špinila kněze, na mě vrhli démoni a jak se ke mně přitiskli ďáblové. A nad to jsem viděla, jak velké zlo jsem způsobila, když jsem prohlásila a označila jednoho BOHU ZASVĚCENÉHO za homosexuála a tato novina proletěla jako blesk celým společenstvím věřících. Nedokážete si vůbec představit, jak velkou, nesmírnou škodu jsem tím způsobila.

Moje
webové stránky 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu